Regulamin usługi
Mobile Photo Kiosk

§ 1
Niniejszy dokument zwany dalej Regulaminem reguluje zakres praw i obowiązków Zleceniodawców.

§ 2
Zleceniobiorcą jest Firma Foto-Color z siedzibą we Władysławowie przy ul. Towarowej 17 zwana dalej Firmą.

§ 3
Strona internetowa, jej treść oraz umieszczone na niej zdjęcia są własnością Firmy lub Firma posiada prawo do ich publikowania od ich właścicieli.

§ 4
Program do wysyłki zdjęć jest wykonany na zlecenie Firmy i nie może być wykorzystany dla innych celów niż składanie zleceń przez Zleceniodawcę.

§ 5
Miejscem wykonywania zlecenia jest siedziba Firmy, jej filie lub inne przedsiębiorstwo, które wykonuje usługi na zlecenie Firmy.

§ 6
Firma przyjmuje, że Zleceniodawca ma pełne prawa do dostarczonych materiałów i nośników.

§ 7
Zleceniodawca zobowiązuje się zapłacić Firmie za zlecone usługi lub zakupiony towar kwotę, jaka figuruje w cenniku Firmy na dzień złożenia zlecenia.

§ 8
Każdy Zleceniodawca otrzymuje paragon lub na jego podstawie Fakturę VAT.

§ 9
Firma przyjmuje płatności gotówkowe, przedpłaty. Płatność przelewem dozwolona jest wobec Zleceniodawców, którzy mają podpisaną umowę z Firmą lub jako przedpłata do zlecenia oraz za pobraniem pocztowym.

§ 10
W przypadku gdy usługa nie jest wyszczególniona w cenniku Firmy, to zlecenie jest indywidualnie wyceniane, a Zleceniodawca umawia się na wartość zlecenia z osobą przyjmującą zamówienie.

§ 11
W przypadku gdy zamówienie następuje drogą elektroniczną, a usługa nie jest wyceniona w cenniku na stronie Firmy, to Zleceniodawca zobowiązuje się do zapłaty za zlecenie indywidualne, kwoty przedstawionej w wiadomości zwrotnej.

§ 12
Zlecenie z wyceną usługi indywidualnej realizowane jest dopiero po zatwierdzeniu przez Zleceniodawcę wartości i terminu zamówienia.

§ 13
Zlecenia zamówione i wycenione w cenniku Firmy na stronie WWW, będą wykonywane bez konieczności potwierdzania zamówienia w podanym terminie w wiadomości zwrotnej.

§ 14
Brak podanego formatu w zleceniu złożonym drogą elektroniczną jest równoznaczne z wybraniem formatu domyślnego, którym jest format normalny (10x15) z połyskiem.

§ 15
Firma może nie przystąpić do wykonania zlecenia i opowiedzieć na zamówienie drogą elektroniczną z zapytaniem o sposób realizacji zamówienia.

§ 16
Zleceniodawca ma prawo do rezygnacji ze złożonego zlecenia, jeżeli jego rezygnacja nastąpiła przed rozpoczęciem jego realizacji. Jeżeli rezygnacja nastąpiła w okresie późniejszym, to Zleceniodawca zobowiązany jest do pokrycia kwoty rozpoczętego zamówienia. Kwota ta nie może przekraczać całkowitej kwoty zamówienia.

§ 17
Sposób dopasowania dostarczonego materiału do wybranego formatu, w przypadku gdy nie jest ono określone przez Zleceniodawcę, należy do Firmy. Najczęściej stosowany sposób, to dopasowanie do formatu przez kadrowanie. Wybrany sposób nie podlega reklamacji.

§ 18
Miejsce odbioru zlecenia to firma Foto-Color, Władysławowo, ul. Towarowa 17.

§ 19
Termin realizacji zlecenia jest określony przez Firmę. Standardowe zlecenia realizowane są w nie krótszym terminie niż jedna godzina, a nie dłuższym niż na następny dzień roboczy, licząc od momentu złożenia zlecenia przez Zleceniodawcę. W przypadku zleceń składanych drogą elektroniczną, moment otrzymania i odczytu zamówienia stanowi godzinę złożenia zamówienia.

§ 20
Każdy Zleceniodawca ma prawo do złożenia reklamacji po uregulowaniu pełnej kwoty zamówienia. Reklamacji nie podlega termin i sposób realizacji zamówienia niezależny od Firmy.

§ 21
Firma udziela rabatów na usługi w minimalnej wysokości 10%. Możliwe jest udzielenie większego rabatu 20% i 30% w zależności od wielkości zlecenia.

§ 22
Wszystkie promocje ograniczone są terminem i nie łączą się z innymi promocjami oraz rabatami. Zlecenie, by było uznane w ramach promocji, musi być odebrane i zapłacone przed końcem promocji.

§ 23
Firma określa minimalną kwotę zlecenia. Od dnia 01.01.2018 r. obowiązuje kwota 3,00 zł

§ 24
Wszystkie zlecenia przyniesione bezpośrednio lub przesłane elektronicznie do firmy podlegają temu samemu cennikowi i tym samym rabatom.